Hotet mot nationell tv

Hotet mot nationell tv

EU vill införa en gemensam europeisk tv-marknad. Men en sådan riskerar att försämra förutsättningarna för att göra lokal och nationell tv.

En dom i EG-domstolen som väntas under hösten, kan förändra tv-marknaden i grunden. Domen gäller om det som idag är tillåtet att sälja tv- rättigheterna till sportevenemang till ett land som Sverige, eller om rättigheterna bara kan säljas till hela EU som en gemensam tv-marknad. Skulle domstolen slå fast att rättigheterna bara kan säljas till hela EU, innebär det givetvis att priset går upp, och att små aktörer, som verkar på mindre marknader och språkområden, inte kommer att ha råd att köpa till exempel sändningar från OS, fotbolls-VM eller Premier League. En sådan dom skulle också kunna tolkas till att gälla allt utbud, som även stora Hollywoodfilmer, konserter.

Det utbudet är idag en viktig inkomstkälla för tv-operatörerna, och finansierar en stor del av det lokalt producerade materialet. Skulle endast paneuropeiska aktörer kunna sända detta utbud, försvinner de nationella aktörernas intäkter och därmed minskar det nationellt producerade utbudet.

Tevefolket motsätter sig denna utveckling och arbetar tillsammans med andra organisationer och företrädare för nationella tv-marknader med att påverka beslutsfattare både nationellt och på EU-nivå.