Piratfrågan

Piratfrågan

Pirat-tv tar pengar som annars skulle gått till att göra bra tv-program. Det behövs bättre juridiskt skydd för rättighetsinnehavare och upphovsmän.

Idag finns tekniken för att ladda ned tv-serier från nätet, genom fildelning eller olovlig streaming. Det rör sig inte längre om entusiastiska ungdomar med datakunskaper, utan om organiserade företag som parasiterar på upphovsmännens och tv-bolagens arbete. Intäkter som kunde gått till att skapa nya och bättre tv-program, hamnar i stället i kriminella händer.

Dagens regelverk mot piratverksamhet är otydligt och Tevefolket arbetar för ett starkare juridiskt skydd för rättighetsinnehavare genom opinionsbildning riktad mot lagstiftare och allmänheten.