Tevebranschen i samverkan

Tevefolket är en industrigrupp som verkar för att tillgodose vissa frågor som förenar de kommersiella TV-bolagen i Sverige: Piratfrågan, Nätneutralitet, Public Service och Hotet mot nationell tv. Bakom Tevefolket står de tre största aktörerna på den svenska marknaden. MTG TV, TV4-Gruppen och SBS TV.

Piratfrågan

Pirat-tv tar pengar som annars skulle gått till att göra bra tv-program. Det behövs bättre juridiskt skydd för rättighetsinnehavare och upphovsmän.

» Läs mer

Nätneutralitet

Kunden ska själv avgöra vilken sajt han eller hon vill besöka, utan att bredbandsoperatören reglerar bandbredden för att gynna de egna tjänsterna.

» Läs mer

Public Service

Program som sänds i Public Servicekanaler ska inte finansieras på samma sätt som kommersiell tv. På sikt leder det både till likriktning av utbudet och till snedvriden konkurrens på annonsmarknaden.

» Läs mer

Hotet mot nationell tv

EU vill införa en gemensam europeisk tv-marknad. Men en sådan riskerar att försämra förutsättningarna för att göra lokal och nationell tv.

» Läs mer