Nätneutralitet

Nätneutralitet

Kunden ska själv avgöra vilken sajt han eller hon vill besöka, utan att bredbandsoperatören reglerar bandbredden för att gynna de egna tjänsterna.

Att titta på tv via nätet har blivit allt vanligare och tv-bolagen möter den efterfrågan med onlinetjänster som playkanalerna, där tittare kan se program gratis eller mot avgift. I samband med att allt fler tittar kan det uppstå flaskhalsar i bredbandsuppkopplingarna, vilket gör att trängseln till populära tjänster ökar. Bredbandsoperatörerna har här ett stort ansvar att tillhandahålla en rättvis och neutral uppkoppling oavsett vilken sajt eller tjänst bredbandskunderna vill utnyttja.

Oroande tecken från utlandet visar att bredbandsoperatörerna frångår nätneutraliteten på tre sätt:

De begränsar bandbredden till tjänster som de inte har särskilda avtal med.

De blockerar vissa tjänster som konkurrerar med bolagets egna tjänster.

De prioriterar de egna tjänsterna framför konkurrenternas.

Tevefolket bevakar noga att denna utveckling inte blir praxis på den svenska marknaden. Istället förordar Tevefolket en neutral bredbandspolitik, där kunderna själva väljer vilka tjänster de vill använda och bredbandsbolagen tillhandahåller samma bandbredd oavsett vilka sajter kunderna väljer att besöka.