Public Service

Public Service

Program som sänds i Public Servicekanaler ska inte finansieras på samma sätt som kommersiell tv. På sikt leder det både till likriktning av utbudet och till snedvriden konkurrens på annonsmarknaden.

 Idag finansieras tv-produktion till viss del av produktplacering, bakfinansiering och sponsorsamarbeten. Tevefolket anser inte att denna typ av finansiering bör förekomma i Public Service-tv. En fördel som skiljer Public Service från kommersiell tv är att program som inte har samma lockelse på sponsorer, ändå kan bli gjorda och visade av SVT. Om en alltför stor del av finansieringen kommer från annonsörer, genom olika former av villkorad finansiering, riskerar dessa program att inte bli gjorda.

Tevefolket anser inte heller att det är rimligt att den allmänfinansierade televisionen konkurrerar med kommersiell tv om reklamintäkter. Det snedvrider konkurrensen

Tevefolket kommer därför att föra en dialog med Public Serviceutredningen för att bevaka den kommersiella tv-branschens intressen.